29.09.2018 CACIB Tulln - A

SOFIE from Minitz

rozhodčí: Sinko Kupriyanova Olga - SLO

RAYMOND from Minitz - V1 CACA

SOFIE from Minitz - V1 CACA

 
 

Jazyk

Náš Facebook

ccink_facebook.png

Powered by Drupal

Copyright from Minitz © 2016. All Rights Reserved.